Các đặc điểm của RDS Proxy #reinvent2019

RDS Proxy

Lưu ý là service này chưa chính thức được public (đang trong giai đoạn preview) nên anh em không nên dùng trên môi trường product hay staging!!!

RDS Proxy là gì?

Trước khi nói về RDS Proxy thì mình xin nói sơ qua về Amazon RDS (Amazon Relational Database Service). Amazon RDS là một dịch vụ được quản lý giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây. Dịch vụ này cung cấp tính năng hiệu quả về chi phí và có thể thay đổi quy mô, trong khi vẫn quản lý được các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu tốn nhiều thời gian, giúp bạn thoải mái tập trung vào các ứng dụng và công việc của bạn.

RDS Proxy hiểu nôm na là một Proxy đứng trước các RDS để giải quyết các bài toán còn tồn đọng ở RDS như sau:
     ◎ Ứng dụng và DB (RDS) sẽ kết nối với nhau thông qua việc tạo connection.
     ◎ Tuy nhiên, các connection này sẽ ngốn khá nhiều bộ nhớ và CPU của DB server.
     ◎ Ví dụ, trong trường hợp ứng dụng kiến ​​trúc serverless thì số lượng connection này sẽ rất là lớn. Gây ra việc quá tải cho DB server. Từ đấy nó làm chậm và hạn chế khả năng mở rộng của DB server.

Trước khi có RDS Proxy!!!

Sau khi có RDS Proxy!!!

proxy-after-960x661

Thế khả năng của RDS Proxy là như thế nào?

Thì RDS Proxy có 3 khả năng như sau:

1) Cải thiện về khả năng mở rộng (Improve scalability)

RDS Proxy này sẽ giữ lại connection mà đã được thiết lập và chia sẽ nó với các ứng dụng khác (hành động này thường gọi là connection pooling hay connection pool). Nhờ đó nó có thể cải thiện việc khả năng mở rộng bị hạn chế hay là việc kết nối bị chậm của DB server.

2) Cải thiện về độ bền (Improved durability)

Nếu Master DB bị lỗi thì RDS Proxy sẽ tự động kết nối với Slave DB. Nhờ vậy thời gian Failover (thời gian chuyển đổi từ Master DB qua Slave DB) nhanh hơn tới 66% so với khi không dùng RDS Proxy.

3) Cải thiện về độ bảo mật (Improve security)

Thông qua việc sử dụng RDS Proxy, bạn có thể lưu trữ thông tin đăng nhập của mình trong Secrets Manager hoặc sử dụng IAM authentication để quản lý quyền truy cập đến DB. Loại bỏ việc phải nhúng thông tin đăng nhập trong source-code của ứng dụng.

Làm thế nào để sử dụng RDS Proxy

Cách sử dụng RDS Proxy là như sau:
     ◎ Không cần phải khởi tạo hay chuẩn bị RDS Proxy (cái này chỉ cần bật lên là chạy vì service này do AWS quản lý). Và tất nhiên là không cần phải chạy bản vá (patch) hay gì hết.
     ◎ Cần phải chỉ định ít nhất 2 subnet cho RDS Proxy.
     ◎ Ngoài ra chuyển EndPoint dùng để kết nối với ứng dụng từ RDS qua RDS Proxy là ok.

Phí sử dụng

“Pricing is simple and predictable: you pay per vCPU of the database instance for which the proxy is enabled”. Nói nôm na là giá được tính đơn giản và có thể dự đoán được: bạn chỉ mất tiền cho mỗi vCPU của DB server mà bạn bật tính năng RDS Proxy!

https://dev.classmethod.jp/cloud/aws/rds-proxy-reinvent2019/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です